دات نت نیوک

طراحی ست اوراق اداری

 

تبلور رنگ سازمانی و نشان یک برند از اوراق اداری آغاز می گردد. اوراق اداری را بر اساس دفترچه برندها طراحی می نمایند و سازمانی که دفترچه ای ندارد نیزبه عهده گرافیست گذاشته و به عنوان مبنای بصری طرحی را به تایید می رسانند. طرح اوراق اداری برای همیشه یکسان بوده و چند وقت یک بار اقدام به تعویض و تغییر نمی نمایند. طراحی اوراق اداری شامل: سربرگA4-سربرگA5- یادداشت-پاکت نامه-پاکت A4-پاکت A5- لیبل سی دی- کاور سی دی-کارت ویزیت می گردد. اوراق اداری را معمولاً بر روی کاغذ تحریر و کتان چاپ می نمایند. گرماژ کاغذها در سربرگ 80-100-120گرم و پاکت ها در 100 و 120-160گرم متغیر است.