دات نت نیوک

چاپ جعبه و کارتن

 

همیشه یکی ازضعف های صنایع ما را در ایران، عدم استفاده از صنعت بسته بندی ذکر می کنند که باتوجه دقیق صاحبان صنعت می توان به این مهم رسید. طراحی های خلاقانه و استفاده ازایده های نو، در ساخت جعبه ها و کارتن محصولات به عنوان وجه تمایز در اختیارصاحبان صنعت قرار می گیرد وگرنه متریال مصرفی نوعاً مشخص می باشد. از جعبه هایدارویی، جعبه ابزار و مواد مختلف گرفته تا کارتن های کوچک و بزرگ را با بهترین پیشنهادات از ما بخواهید.

معمولا با توجهبه وزن و محتوای محصول متریال را پیشنهاد می دهیم که بتوانیم بهترین و مناسب ترینخدمت را ارائه داده باشیم. این مقوله نیز بسیار پیچیده بوده و برای اطلاعات بیشترو ارائه پیشنهادات مناسب با ما تماس بگیرید.

" کار تولید کارتن و جعبه خود را به آژانس خلاق و حرفه ای بسپارید"

لفون مات دورو،کارت ویزیت سلفون براق یکرو،کارت ویزیت سلفون براق دورور،کارت ویزیت کتان امباس یکرو،کارت ویزیت آلمان یکرو،کارت ویزیتکتان آلمان دورو،کارت ویزیت سوسمای یکرو،کارت ویزیت سوسماری دورو،کارت ویزیت کتان پلاستیک یکرو ،کارت ویزیت کتان پلاستیک دورو،کارت ویزیت لمینت برجسته،کارت ویزیتلمینت برجسته طلاکوب،کارت ویزیت لمینت برجسته کوچک،کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی،کارت ویزیت لمینت براق،کارت ویزیت لمینت مات،کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی،کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی،کارت ویزیت لمینت براق مربع،کارت ویزیت لمینت مات مربع ،کارت ویزیت لمینتبراق طرح موج ،کارت ویزیت لمینت مات طرح موج،کات ویزیت سلفون براق دورودورگرد،کارت ویزیت سلفون مات دور گرد ،کات ویزیت سلفون مات دوروموضعی،کارت ویزیت سلفون دوروطلاکوب،کارت ویزیت آهنربایی،کارت ویزیت آهنربایی با قالب طرح شما،کارت ویزیت پی وی سی 500میکرون،کارت ویزیت سلفون مات مخملی یکرو،کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو،کارتویزیت سلفون مات مخملی دورو دور گرد،کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورودورگردموضعی،کارت ویزیت لمینت برجسته مات مخملی،    کات ویزیت سلفون مات مخملی دورگردطلاکوب،کارت ویزیت لمینت برجسته مات مخملی طلاکوب] علاوهبر کارت ویزیت، کارت پرسنلی و عضویت نیز از همین نمونه ها تولید می گردد.