دات نت نیوک

نوآوري و مديريت مشتري با ارتباط

نوآوري و مديريت مشتري  با ارتباط
Posted: فروردین 9, 1396
Comments: 0

ما اکنون در عصري قرار داريم که مهمترين ويژگي آن عدم اطمينان، پيچيدگي، جهاني سازي و تغييرات فزاينده تکنولوژيکي است. موفقيت سازماني تحت اين شرايط، تغيير در فعاليت هاي سازماني و به ويژه رهبري و اداره سازمان هاي هزاره سوم را ضروري مي سازد. در سازمان هاي پژوهشي حفظ مزيت رقابتي منوط به نوآوري است. سازمان ها بايد توان توليد محصولات و خدمات جديد، منحصر به  فرد و قابل رقابت در بازارهاي متغير امروزي را داشته باشند تا  بتوانند در بازارهاي پويا و پيچيده کنوني جايگاهي داشته باشند و براي خود کسب مزيت رقابتي نمايند.  در این پژوهش به بررسی نوآوری و مدیریت با مشتری در کارخانه های مواد غذایی شیراز می پردازیم و سپس به بررسي تطبيقي رابطه  بين نوآوري و مديريت ارتباط با مشتري مي‏پردازيم به اين اميد که شرکت ها از طريق ارتباط با مشتري قادر شوند قابليت نوآوري را در سازمان خود ارتقا دهند.

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

EasyDNNRotator

Click on the Manage Content for adding and managing content.
Click on the Rotator Settings and choose what and how it will be displayed.